VAADI VAPAUTTA.

247 on joskus liian vähän. Kun aikasi ei riitä kaikkeen, haluat keskittyä omaan osaamiseesi tai tiedät mukavampaakin tekemistä kuin kirjoittaminen - missä tahansa tarvitset sähäkkää sisällöntuotantoa tai kotisivunkokoajaa, voin auttaa sinua. 

Moi!

Olen Jaana. Kirjoittaminen on aina ollut minulle suuri intohimo, ja se on vienyt minut sekä tekstin että koodin pariin. Elämäni aikana minusta on kuoriutunut mm. tietojenkäsittelyn tradenomi, sovellussuunnittelija, assistentti ja vapaa kirjoittaja. Freelancerina pystyn nyt vihdoin yhdistämään kaikki rakkauteni yhdeksi ainutlaatuiseksi virtuaaliassistenttipaketiksi, josta on taatusti hyötyä sinunkin liiketoiminnallesi. Yritykseni markkinointinimi Pageriot perustuu ajatukselle, että jokainen haluaa saada aikaan jotain vallankumouksellista - tarvittava mellakointi voidaan hoitaa kirjoittamalla sivuja!

Tarjoan apua mm. seuraaviin tehtäviin:

  • sloganeiden, tuotekuvausten verkkosivujen tekstien ja muun markkinointimateriaalin kirjoittaminen

  • uutiskirjeiden ja markkinointisähköpostien kirjoittaminen

  • somepäivitysten suunnittelu ja toteutus

  • artikkelit, toimntakertomukset ja historiikit

  • blogitekstien kirjoittaminen, sopivan blogialustan valinta ja blogin hyödyntäminen asiakastiedotteissa, asiakassuhteissa ja brändin luomisessa

  • viestinnän kirkastaminen, brändin vahvistaminen

  • kotisivujen luominen, päivittäminen ja parantaminen

  • konsultointi/brainstorming

Tärkeintä eivät kuitenkaan ole numerot tai tunnukset, vaan ihmiset yritystensä takana. Haluan olla assistentti, jolta voit kysyä vaikkapa "Mitä tänään syötäisiin?".

Jäitkö vielä miettimään...

Mikä on virtuaalinen assistentti ja miten palvelu toimii?


Virtuaalinen assistentti on aivan kuten mikä tahansa assistentti assistentti - työskentely vain tapahtuu verkossa etäyhteyksien avulla. Palvelu onkin käytettävissä näppärästi missäpäin maailmaa tahansa. Asistentin tehtävä on auttaa asiakasta niissä tehtävissä, joihin tämän oma osaaminen, aika tai halu ei ulotu. Yhteydenpito asiakkaan ja assistentin välillä tapahtuu pääsääntöisesti etäyhteyssovelluksella, sähköpostilla tai Facebook Messengerillä. Käytössä on yleisimmin Zoom-sovellus, mutta myös muita sovelluksia voidaan käyttää asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ennen työn aloittamista asiakas tekee assistentille tarjouspyynnön haluamistaan töistä. Mikäli työt ovat assistentin palveluihin soveltuvia, lähettää assistentti asiakkaalle tarjouksen ja tiedon työn alkamisajankohdasta. Tarjousta voidaan muokata edelleen asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Myös henkilökemioilla on iso merkitys palvelun onnistumisessa. Siksi onkin usein hyvä, jos assistentti ja asiakas keskustelevat keskenään ennen tarjouksen hyväksymistä varmistuakseen siitä, että kumpikin osapuoli on yhteisymmärryksessä työn sisällöstä, tavoitteista ja aikatauluista. Hyväksymällä tarjouksen asiakas sitoutuu noudattamaan palvelun ehtoja.
Paljonko se maksaa?


Jokainen assistenttipalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, ja hintakin määräytyy tällöin sen mukaan. Esimerkiksi kotisivusuunnittelun hintaan vaikuttaa mm. sivuston sivujen määrä ja se, toimittaako asiakas sivustolle tulevat tekstit itse vai halutaanko ne tilata assistentilta. Useimmissa palveluissa käytännössä on etumaksu tai osissa maksaminen. Niistä töistä, joista ei ole sovittu asiakkaan hyväksymässä tarjouksessa, tehdään erillinen tarjous. Mikäli asiakas ei noudata assistentin kanssa sovittua aikataulua esimerkiksi työssä tarvittavien materiaalien tai tietojen suhteen, lisätään loppusummaan 50 € lisämaksu / viivästynyt viikko.
Entä jos tilaan kotisivut tai tekstisisältöä, mutta en pidäkään lopputuloksesta?


Huolellisella suunnittelulla pyritään estämään se, ettei näin koskaan kävisi. Jokainen virtuaaliassistenttiprojekti aloitetaan aina alkukartoituksella, jossa käydään tarkasti läpi asiakkaan tarpeet ja toiveet. Aloituksen yhteydessä sovitaan myös ajankohdat, jolloin asiakas tarkistaa tehdyn työn ja antaa palveluntarjoajalle tämän mahdollisesti tarvitsemat lisäohjeet, tiedot ja materiaalit.
Tekeekö assistentti puolestani kaiken?


Assistenttipalvelun tarkoituksena on säästää asiakkaan aikaa, mutta täysin ilman asiakkaan panosta ei assistenttikaan voi toimia. Asiakkaan velvollisuus on antaa assistentille riittävät tiedot, ohjeistukset ja materiaalit, jotta työn suorittaminen on ylipäätään mahdollista. Usein tämä tarkoittaa, että asiakkaan on vastattava assistentin lisäkysymyksiin myös työn edetessä. Kysymys on enemmän tai vähemmän yhteistyöstä. Ennen työn aloittamista pidetään aina yhteinen alkukartoitus, jossa sovitaan yhteisestä aikataulusta ja tavoitteista. Palveluihini kuuluu kotisivujen luominen ja päivittäminen, tekstin tuottaminen ja muut asiakkaan kanssa sovittavat virtuaaliset avustustehtävät. Asiakas voi halutessaan osallistua tekstisisältöjen tuottamiseen ideoimalla tai kirjoittamalla osan teksteistä itse. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tehtävissä päivityksissä assistentti voi noutaa kuvia kuvapankeista ja luoda yksinkertaisia graafisia tekstiesityksiä (quote cards). Valokuvaaminen ei kuulu palveluihini.
Voinko tavata assistenttini henkilökohtaisesti?


Toimin pääsääntöisesti virtuaalisena assistenttina, eli asioin asiakkaiden kanssa vain etäyhteyksien kautta. Näin palvelu on asiakkaallekin kustannustehokasta.

Ota yhteyttä!

Kun täytät oheisen lomakkeen, saat minulta postia! 

Ajankohtaista

Ja hei, katso mitä muut asiakkaani sanovat minusta!